Na portáli Dotypay môžete podať žiadosť o zmenu svojich údajov prostredníctvom funkcie Zadať zmenu. Stačí prejsť na stránku 1 Úprava firmy a v ľavom dolnom rohu vybrať položku 2 Zadať zmenu. Zobrazia sa formulárové polia na nahlásenie požiadavky a stačí ich vyplniť.

Hlásenie zmien údajov - Dashboard

Úprava firmy - Zadať zmenu

Zadať zmenu - formulár

3 Predmet – Môžete si vybrať z prednastavených možností – Zmena adresy, Zmena kontaktných údajov, Zmena bankového spojenia a Ostatní.

4 Popis požiadavky – Slúži na špecifikáciu žiadosti, napr. pre ktorú prevádzku/spoločnosť chcete zmeniť adresu a aká bude nová adresa alebo pre ktorú prevádzku chcete zmeniť číslo účtu a aký bude nový IBAN.

5 Kontaktný e-mail – automaticky predvyplnený podľa e-mailu nastaveného pre hlavnú kontaktnú osobu pre firmu.

6 Kontaktný telefón – automaticky predvyplnený podľa telefónneho čísla nastaveného pre hlavnú kontaktnú osobu pre firmu.

Po vyplnení formulára stačí vybrať možnosť 7 Potvrdiť zadávanie zmeny. Vaša požiadavka bude postúpená zákazníckej podpore, kde pre vás pripravia príslušný formulár zmeny a pošlú vám ho e-mailom s pokynmi na podpis.