Pre vybranú firmu a prevádzkareň môžete požiadať o aktiváciu platobných služieb a to prostredníctvom vyplnenia žiadosti o poskytovaní platobných služieb (a následným nahraním do zabezpečeného úložiska spoločne s ďalšími požadovanými podkladmi).

Zoznam žiadostí

V zozname žiadostí môžete k jednotlivým žiadostiam kliknutím na 1 Nahrať dokumenty otvoriť okno pre nahranie jednotlivých podkladov pre žiadosť (stačí nahrať súbory do jednotlivých kolónok). Vybranú žiadosť si môžete stiahnuť v 2 PDF. Môžete ju otvoriť a editovať kliknutím na 3 Upraviť alebo 4 Zmazať.

Seznam žádostí

Nová žiadosť

Najprv je nutné označiť firmu pre ktorú si prajete žiadosť založiť a potvrdiť výber kliknutím na 1 Vybrať.

Nová žádost