V postranním menu klikněte na Služby a zvolte 1 Nová žádost.

Vytvoření žádosti - krok 1

Označte firmu pro kterou chcete žádost vytvořit. Volbu potvrďte tlačítkem 2 Vybrat.

Vytvoření žádosti - krok 2
Vytvoření žádosti - krok 2

Návod k vyplnění Žádosti o platební služby

Zobrazí se Vám stránka Žádost o platební služby, kde žádost můžete vyplnit a odeslat v 7. krocích.

1. Klient

Zkontrolujte Informace o společnosti (propisují se údaje o Firmě – šedá pole jsou nepřepisovatelná). V případě, že naleznete nesrovnalosti, stačí kliknout na 1 Upravit detail společnosti. Otevře se nové okno, kde můžete provést změny. V žádosti stačí následovně kliknout na 2 Načíst změny. Dále překontrolujte či upravte údaje pro Kontaktní osobu za společnost a zvolte 7 Uložit a pokračovat.

Žádost - Klient
Žádost - Klient

3 Obchodní jméno společnosti – Uveďte celý obchodní název společnosti či podnikatele.
4 Datum vzniku společnosti – Uveďte datum zápisu do obchodního registru.
5 Typ společnostiPrávní formaOSVČ, s.r.o., a.s., komanditní společnost a jiné.
6 Registr a číslo vložky
- Právnické osoby – Složka, číslo, vedená u příslušného soudu.
- Fyzická osoba – Název příslušného úřadu u kterého je podnikatel evidovaný.

2. Poplatky

Zvolte si 1 Propozici.

Žádost - Poplatky

Následně zvolte Typ dohodnutého poplatku jako Typ A a zaškrtněte souhlas s Prohlášením.
Pokračujte kliknutím na 3 Uložit a pokračovat.

Žádost - Poplatky

3. Provozovny

Kliknutím rozbalíte nabídku 1 Zvolené provozovny. Vyberte, pro kterou chcete žádost vyplnit. Následně se Vám níže zobrazí data pro vybranou provozovnu.

Žádost - Provozovny

Zkontrolujte Informace o provozovně (propisují se údaje o Provozovně – šedá pole jsou nepřepisovatelná). V případě, že naleznete nesrovnalosti, stačí kliknout na 2 Upravit detail provozovny. Otevře se nové okno, kde můžete provést změny. V žádosti stačí následovně kliknout na 3 Načíst změny.
Dále zkontrolujte a upravte údaje o Kontaktní osobě za provozovnu. Doplňte 4 E-mail pro výpisy (můžete zadat i více e-mailů) a zvolte požadovaný formát (PDF/XML) a interval (denně/měsíčně) výpisů.
5 Popis prodávaných výrobků a služeb s procentním podílem na tržbách – V případě, že obchodník nabízí více produktů či služeb nezapomeňte rozepsat i procenta. Procenta musí dohromady vždy tvořit hodnotu 100.
Např. Zlatnictví – 90 % prodej šperků, 10 % oprava hodinek.
Neuvádějte pojem Gastro, zvolte např. Občerstvení 100 %; Prodej nápojů 30 % a prodej pochutin 70 %; Rozvoz pizzy 100 %.
6 Bankovní účet vyplňte ve formě IBAN, musí být totožný s účtem uvedeným na doloženém výpisu (př. CZ55 0800 0000 0012 3456 7899)
Vyplňte úplný 7 Název banky, u které je účet veden.

Žádost - Provozovny

8 Celkové tržby provozovny – Uveďte celkový obrat provozovny (hotovost, platební karty, faktury) za minulé období (fiskální rok). V případě nově zakládané provozovny uveďte očekávaný obrat.
9 Očekávaný obrat přes karty za rok – V případě, že jste již platební terminál vlastnili uveďte reálnou sumu, v opačném případě uveďte očekávaný obrat přes karty za rok.
10 Očekávaný max. hodnota transakce – Uveďte maximální hodnotu transakce, kterou očekáváte.
11 Očekávaná prům. hodnota transakce – V případě, že jste již platební terminál vlastnili, uveďte reálnou průměrnou hodnotu transakce (dle historických transakčních údajů), v opačném případě uveďte očekávanou průměrnou hodnotu transakce.
Následně definujte 12 Vlastnictví a 13 Prostor provozovny. Pokud zvolíte možnost Jiné, zobrazí se kolonka pro upřesnění definice (např. Restaurace, Stánek, Mobilní provozovna).

14 Typ transakcí a podíl na transakcích – Dohromady musí tvořit opět 100 %.
15 Doplňující otázky – V případě, že je odpověď na otázku ano, zaškrtněte ji. Následně se objeví okno s doplňující otázkou, která musí být zodpovězena!
Pokud máte vše vyplněno, klikněte na 16 Uložit a pokračovat.

Žádost - Provozovny

4. Osoby

V této části vyplňte Informace o skutečných majitelích a statutárním orgánu.
Zvolte pro příslušnou osobu 1 Pozici. Následně vyplňte požadované osobní údaje.
Skutečný majitel – Dle zákona je skutečným majitelem pouze fyzická osoba přímo nebo nepřímo se podílející na vedení společnosti, která disponuje minimálně 25 % rozhodovacích práv (podepisuje žádost).
Statutární zástupce – Dle zákona jde o osobu oprávněnou konat ve jménu organizace, firmy, obce apod. V případě, že má organizace, firma apod. více jednatelů či společníků, musí být na žádosti vypsáni všichni (dle obchodního rejstříku), avšak žádost podepisují pouze ti s podpisovým právem (taktéž pouze od těch co podepisují žádost se vyžaduje kopie průkazu totožnosti).
ZmocněnecFyzická osoba zplnomocněná konat ve jménu společnosti, avšak nemá žádná rozhodovací práva společnosti. Zmocněnec musí předložit úředně ověřené zmocnění na zastupování společnosti (tedy kromě standartních dokumentů musí nahrát do úložiště notářsky ověřenou Plnou moc).
Osoba podepisující tuto žádost – Žádost podepisuje skutečný majitel (podnikatel). V případě firmy žádost podepisuje statutární zástupce (jednatel s podpisovým právem). Pokud např. existují dva jednatelé s podpisovým právem, je zapotřebí, aby žádost podepsali oba (taktéž musí oba poskytnou kopii průkazů totožnosti).
Pro přidání kolonky pro další osobu klikněte na 2 Přidat osobu.
Po zadání všech údajů klikněte na 3 Uložit a pokračovat.

Žádost - Osoby

5. Shrnutí

Žádost máte vyplněnou. Překontrolujte prosím ještě jednou všechny údaje. Pokud je vše v pořádku klikněte na konci na Uložit a pokračovat nebo na začátku na Další krok.

Žádost - Shrnutí

6. Podpisy

Stáhněte si předvyplněnou 1 žádost a v případě pronájmu i 2 smlouvu. Dokumenty vytiskněte a podepište (u žádosti na straně 2,3 a 5), následně je naskenujte společně s průkazem totožnosti (všech co žádost podepisují) a potvrzením o vedení účtu či výpisem (musí obsahovat název podnikatele/firmy, adresu a IBAN).
Kliknutím na 3 Uložit a pokračovat či na Další krok, přejděte k nahrání žádosti.

Žádost - Podpisy
Žádost - Podpisy

7. Zaslání

V posledním kroku nahrajte podklady do příslušných polí. Kliknutím na 1 Dokončit a předat pro další zpracování žádost odešlete ke schválení.
Schvalovací proces trvá 1-3 týdny. V případě, nalezení nedostatečnosti v podkladech či potřeby zodpovězení doplňujících otázkách se na Vás naši pracovníci obrátí prostřednictvím Vámi sdělených kontaktních údajů (e-mailem či telefonicky).

Žádost - Zaslání

Co se děje po schválení žádosti?

Jakmile bude Vaše žádost schválena, budete o této skutečnosti informováni a vyzváni k fyzickému dodání žádosti (případně smlouvy) prostřednictvím pošty.
Žádost (případně smlouvu) zašlete na adresu:

Dotypay, s.r.o.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

Terminál máte zakoupený

Jakmile obdržíme originály žádosti, budou Vám předány aktivační údaje, případně Vám naši pracovníci pomohou funkce terminálu aktivovat.

Terminál máte pronajatý

Jakmile obdržíme originály žádosti a smlouvy, naši pracovníci Vás kontaktují pro upřesnění adresy pro dodání terminálu, následně Vám budou předány aktivační údaje, případně Vám naši pracovníci pomohou funkce terminálu aktivovat. Také můžete obdržet již aktivovaný terminál a tedy hned začít přijímat platby kartou.